Mek Yapı
ÜRÜNLERİMİZ
MEKCRYSTALLIZE

MEKCRYSTALLIZE

Betonda Kristal Üreten, Kapiler Etkili Sürme Su Yalıtım Malzemesi

MEKCRYSTALLIZE su ile tepkimeye girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin beton kılcal damarları içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren; hem negatiften, hem de pozitiften sürme olarak uygulanan su yalıtım malzemesidir.

 • Bodrum kat perde duvarlarında pozitif yönden uygulama,
 • Bodrum kat perde betonlarında bina içerisinden (negatif) uygulama,
 • Bodrum döşeme betonlarında bina içerisinden (negatif) uygulama,
 • Yüzme havuzlarında,
 • Betonarme su depolarında, arıtma tesislerinde, foseptiklerde,
 • Tahıl silolarında,
 • Tünellerde negatif ve/veya pozitif uygulamalarda,
 • Yer altı kanallarında ve menhollerde,
 • Asansör çukurlarında, istinat duvarlarında,
 • Düşük döşemelerde, kanal ve galerilerde,
 • Toprak altında kalacak her türlü beton imalatında,
 • Çatılarda, katlı otoparklarda,
 • Borularda ve benzeri tüm yapılarda kullanılmaktadır.
 • Bileşimindeki silika fümenin etkisi ile beton içerisindeki serbest kireci silikatlaştırdığından, demirin korozyonunu engeller.
 • Beton içerisinde suda eriyen bikarbonat tuzlarının oluşumunu engeller.
 • Betonu sülfat tuzlarına ve klor tuzlarına karşı korur.
 • Betonu dona karşı korur; yalıtım beton içerisinde gerçekleştiğinden ayrıca koruma gerektirmez.
 • Yüksek basınç altında suyun geldiği istikametin tersi yönünden (negatif yalıtım) uygulanabilir.
 • Suyun geldiği yönden (pozitif yalıtım) uygulanabilir.
 • Betonun nefes alma yeteneğini ortadan kaldırmaz.
 • Çözünmez.
 • Zehirli değildir.
 • Taze betona veya eski betona uygulanabilir.
 • Su geçirimsizdir.
 • Astar gerektirmez.
 • Hızlı mukavemet alır.
 • Tie-rot deliklerinin ve karot boşluklarının tamirinde kullanılır.

Mek CRYSTALLIZE beton üzerine uygulanır. Uygulanacak betonun mutlaka nemli olması gerekir.

A- Yüzey Hazırlığı

Uygulamadan önce gergi demiri delikleri, segregasyon bölgeleri ve soğuk derzler açılarak MEK REPAMORT ile onarılır. Yüzeydeki kalıp yağları, toz ve kir temizlenir. Brüt beton ve/veya parlak yüzeyler seyreltilmiş sülfürik asit veya metilen klorid ile aşındırılır. Malzemenin betona nüfuz edilebilmesi için gözeneklerin açık olması gerekir.

Malzeme, işlevini beton içerisinde yerine getirdiği için yüzeydeki sıva kaplamalarının alınması gerekir. Eğer su fışkırtan delikler var ise öncelikle bu deliklere birer dren takılır ve suyun akmasına izin verilir. Tüm uygulama bittikten sonra drenler çıkarılarak MEK SHOCK uygulaması yapılır.

B- Malzeme Hazırlama

 • Karışım suyu MEK CRYSTALLIZE’ye ilave edilerek karıştırma yapılmalıdır.
 • Karışım düşük devirli bir matkap kullanılarak ve 20 dakika içerisinde tüketilecek miktarda hazırlanmalıdır.
 • Malzeme karışım oranı 1 kg MEKCRYSTALLIZE için 0,3 Lt su kullanılmalıdır.

C- Uygulama Yöntemi

Uygulama yapılacak yüzeyde bir ön yıkama yapılır. Fazla su yüzeyden alınır. Uygulama fırça veya püskürtme ile 2 kat halinde yapılır. Çok sıcak ve kuru ortamlarda 2 gün süre ile günde 2 kez pulvarize edilerek kür yapılır.

25 kg’lık kraft torbalarda.

Her katta 1 kg/m² dir. Toplam 2 kat uygulanmalıdır.