Mek Yapı
UYGULAMALAR

SU YALITIMI

TEMELLERDE SU YALITIMI

 

Yapıların temel sistemleri genel olarak münferit, mütemadi, kazıklı veya kazıksız radye jeneral şeklinde projelendirilmektedir. Hangi sistem seçilirse seçilsin yapıların temellerinin, üstündeki binayı ömrü boyunca taşıyacak sağlamlıkta olması gereklidir. Ancak, sadece temelin yeterli sağlamlıkta yapılmış olması tek başına uzun ömür için yeterli değildir. Yapılan temellerin mutlaka suya ve suyun korozif etkilerine karşı yalıtılmış olması da gereklidir. Temellerde su yalıtımı zemin rutubetine karşı, basınçsız suya karşı ve basınçlı . 19 suya karşı su yalıtımı olarak üçe ayrılmaktadır. Temellerde yapılan su yalıtımı uygulamalarında polimer bitümlü örtüler, plastik/kauçuk esaslı sentetik örtüler veya sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

 

YALITIM ÇEŞİTLERİ

 

Yapısal Su yalıtım Uygulamaları

 

* ​Betonda Geçirimsizlik Katkı Malzemesi (MEKADMIX)

 

Yüzeysel Su Yalıtım Uygulamaları

 

* Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri

 

Bitümlü örtüler bir taşıyıcının alt ve üst yüzeyinin fabrika ortamında homojen olarak bitüm ile kaplanmasından oluşurlar. Bitümlü örtülerde taşıyıcılar; yarı- katı veya sıvı halde bulunan bitümün standart kalınlıklarda uygulanabilmesini sağlamak, su yalıtım örtülerine çekme dayanımı, esneklik vb. fiziksel özellikler kazandırmak amacıyla kullanılır. Bitümlü örtülerde taşıyıcı katman olarak cam tülü, cam dokuma veya polyester keçe kullanılabilir. Aşağıda bitümlü örtülerde kullanılan taşıyıcıların temel özellikleri bulunmaktadır:

 

Bitümlü örtüler kullanılan bitümün özelliklerine göre okside bitümlü örtüler ve polimer bitümlü örtüler olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

 

* Okside Bitümlü Örtüler

 

Okside bitümlü örtüler kat başına m²’ye 2,00kg. sıcak asfalt ile yapıştırılırlar. Binaların çatı ve temellerinde en az üç katlı uygulanan okside bitümlü örtülerin ülkemizdeki kullanımları oldukça azdır.

 

* Polimer Bitümlü Örtüler

 

Taşıyıcının polimer bitüm ile belli kalınlıklarda kaplanması ile elde edilen ve belli fiziksel ve kimyasal özellikleri olan su geçirimsiz örtülerdir. Fabrika ortamında 1m eninde 10m boyunda rulolar halinde 2, 3 ve 4 mm kalınlıklarda üretilirler. Polimer bitümlü örtüler binaların çatı ve temellerinde en az iki kat olmak üzere şalümö alevi kullanılarak uygulanırlar.

 

 1. Plastomerik (APP katkılı) Polimer Bitümlü Örtüler

 2. Elastomerik (SBS katkılı) Polimer Bitümlü Örtüler

 

* Plastik ve/veya Kauçuk Esaslı Sentetik Su Yalıtım Örtüleri

 

Kauçuk veya plastik hammaddelerinden, ilgili standartlarda öngörülen fiziksel ve kimyasal özelliklerde, taşıyıcılı ve taşıyıcısız olarak imal edilirler. Kalınlıkları 1.2 – 2 mm arasında değişen Sentetik örtülerin genelde bir yüzü ultravioleye karşı dayanıklı hale getirilmektedir. Sıcak hava kaynağı veya mekanik tespit yöntemleriyle tek kat uygulanan su geçirimsiz örtülerdir. Genel olarak kullanım alanları; Temeller, Çatılar, Su depoları, Göletler, Yüzme havuzları, Tüneller, Çöp depolama sahaları, Su arıtma tesisleri vb. olarak sıralanabilir.

 

 1. PVC (Poly-Vinyl-Chloride),

 2. TPO (Thermoplastic Poly-Olefin),

 3. EPDM (Ethylene-Polypropylene-Di-Monomer),

 4. PE (Poly-Ethylene, PE, HDPE, LLDPE) vb. değişik hammaddelerden üretilirler. Değişik renklerde ve yüzey biçimlerinde üretim yapılabilmektedir.

 

SU YALITIMI

TOPRAK İLE TEMAS EDEN PERDE VE DÖŞEMELERDE

 

YALITIM ÇEŞİTLERİ

 

Yapısal Su yalıtım Uygulamaları

 

* ​Betonda Geçirimsizlik Katkı Malzemesi (MEKADMIX)

 

Yüzeysel Su Yalıtım Uygulamaları

 

* Sürme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

 

1.  Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

a - Kristalize olan çimento esaslı malzemeler:

 

Betonun içindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kristal üretirler. Bu kristaller betonun yapısına nüfuz ederek betondaki kapiler (kılcal) boşlukları tıkayarak su yalıtımı sağlar. Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve dayanıklı bir katman oluşturarak iki aşamalı koruma sağlarlar. Hem negatif (içten) hem de pozitif (dış) taraftan uygulanabilirler. Tek veya iki bileşenli tipleri mevcuttur.

 

b - Kristalize olmayan çimento esaslı malzemeler:

 

Beton, şap ve benzeri yüzeylere kuvvetle yapışırlar, yüksek çatlak köprüleme (bağlama) özelliğine sahiptirler. Sadece pozitif taraftan uygulanırlar. Negatif taraftan kullanıma uygun değillerdir. Rijit, yarı elastik ve tam elastik tipleri vardır.

 

2. Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

En az bir bileşeni BİTÜM içerir. Tek bileşenli ve iki bileşenli türleri vardır. Tek bileşenli olan ürünlerin kullanıma hazır türleri de bulunmaktadır. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. Bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri sadece suyun geldiği pozitif taraftan su yalıtımı için mala veya fırça yardımıyla sürülerek veya özel teçhizatlar ile püskürtülerek kullanılırlar. Temel ve perde duvarlarının yalıtımı, Toprak ile temas halindeki alanların yalıtımı, Toprak altında kalan yapıların yalıtımı ve Bitüm esaslı örtüler için astar kat olarak yapılan uygulamalar başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılmadan önce yüzeye astar uygulanması gereklidir.

 

3. Poliüretan esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanan türleri mevcuttur. Kürlerini tamamladıktan sonra süreli olarak elastik kalırlar. Bu tür malzemeler % 400’lere varan oranlarda elastiktir ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptirler. Binalarda dıştan temel yalıtımında, teras, bahçe ve otopark çatı yalıtımlarında vb. alanlarda kullanılabilirler. UV (ultra viyole) ışınlarına dayanıklı ve dayanıksız olan, tek veya çift bileşenli tipleri vardır. Poliüretan esaslı sürme malzemelerin kullanılmadan önce yüzeye astar sürülmesi gereklidir. Uygulama öncesi kullanılacak olan astar, poliüretan esaslı sürme su yalıtım malzemesinin özel bir inceltici ile karıştırılması ile elde edilir.

 

4. Akrilik esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

Akrilik esaslı bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (dağılım) esaslı bir karışıma sahiptir. Beton yüzeye rulo .5 veya fırça ile sürülerek veya özel ekipmanlarla püskürtülerek uygulanır. Bu tür malzemeler yüzeye tatbik edilmeden önce astar katmanı uygulanmalıdır. Astar, akrilik esaslı sürme malzemelerin su ile seyreltilmesi ile elde edilir. Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat, gerektiğinde de taşıyıcı takviyesiyle uygulama yapılır. UV ışınlarına dayanıklı olan ve olmayan tipleri vardır. Islak hacim, teras vb. yerlerde kullanılabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde taşıyıcı takviyesiyle uygulanması önerilir. Akrilik malzemeler kürünü tamamladıktan sonra daima elastik kalır.

 

* Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri

 

Bitümlü örtüler bir taşıyıcının alt ve üst yüzeyinin fabrika ortamında homojen olarak bitüm ile kaplanmasından oluşurlar. Bitümlü örtülerde taşıyıcılar; yarı- katı veya sıvı halde bulunan bitümün standart kalınlıklarda uygulanabilmesini sağlamak, su yalıtım örtülerine çekme dayanımı, esneklik vb. fiziksel özellikler kazandırmak amacıyla kullanılır. Bitümlü örtülerde taşıyıcı katman olarak cam tülü, cam dokuma veya polyester keçe kullanılabilir. Aşağıda bitümlü örtülerde kullanılan taşıyıcıların temel özellikleri bulunmaktadır:

 

Bitümlü örtüler kullanılan bitümün özelliklerine göre okside bitümlü örtüler ve polimer bitümlü örtüler olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

 

* Okside Bitümlü Örtüler

 

Okside bitümlü örtüler kat başına m²’ye 2,00kg. sıcak asfalt ile yapıştırılırlar. Binaların çatı ve temellerinde en az üç katlı uygulanan okside bitümlü örtülerin ülkemizdeki kullanımları oldukça azdır.

 

* Polimer Bitümlü Örtüler

Taşıyıcının polimer bitüm ile belli kalınlıklarda kaplanması ile elde edilen ve belli fiziksel ve kimyasal özellikleri olan su geçirimsiz örtülerdir. Fabrika ortamında 1m eninde 10m boyunda rulolar halinde 2, 3 ve 4 mm kalınlıklarda üretilirler. Polimer bitümlü örtüler binaların çatı ve temellerinde en az iki kat olmak üzere şalümö alevi kullanılarak uygulanırlar.

 

 1. Plastomerik (APP katkılı) Polimer Bitümlü Örtüler

 2. Elastomerik (SBS katkılı) Polimer Bitümlü Örtüler

 

* Plastik ve/veya Kauçuk Esaslı Sentetik Su Yalıtım Örtüleri

 

Kauçuk veya plastik hammaddelerinden, ilgili standartlarda öngörülen fiziksel ve kimyasal özelliklerde, taşıyıcılı ve taşıyıcısız olarak imal edilirler. Kalınlıkları 1.2 – 2 mm arasında değişen Sentetik örtülerin genelde bir yüzü ultravioleye karşı dayanıklı hale getirilmektedir. Sıcak hava kaynağı veya mekanik tespit yöntemleriyle tek kat uygulanan su geçirimsiz örtülerdir. Genel olarak kullanım alanları; Temeller, Çatılar, Su depoları, Göletler, Yüzme havuzları, Tüneller, Çöp depolama sahaları, Su arıtma tesisleri vb. olarak sıralanabilir.

 

 1. PVC (Poly-Vinyl-Chloride),

 2. TPO (Thermoplastic Poly-Olefin),

 3. EPDM (Ethylene-Polypropylene-Di-Monomer),

 4. PE (Poly-Ethylene, PE, HDPE, LLDPE) vb. değişik hammaddelerden üretilirler. Değişik renklerde ve yüzey biçimlerinde üretim yapılabilmektedir.

 

SU YALITIMI

BALKONLAR - TERAS VE EĞİMLİ ÇATILARDA

 

Bir binanın dış etkenlere en çok maruz kalan kısmı çatılarıdır. Yağmur, kar, dolu, sıcaklık, rüzgâr yükleri vb. birçok fiziksel dış etki altında bulunan çatılar, ayrıca iç ortamdan atmosfere doğru olan su buharı geçişine de maruz kalmaktadırlar. Daha uzun ömürlü yapılar için, suyun girişi önlenmeli veya su buharı şeklindeki çıkışı kolaylaştırılmalıdır. Bu bağlamda çatı yalıtımında ısı ve su yalıtımı birlikte tasarlanmalıdır. Temel olarak çatılar teras (düz) ve eğimli çatılar olarak sınıflandırılabilir.

 

YALITIM ÇEŞİTLERİ

 

Yapısal Su yalıtım Uygulamaları

 

* ​Betonda Geçirimsizlik Katkı Malzemesi (MEKADMIX)

 

Yüzeysel Su Yalıtım Uygulamaları

 

* Sürme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

 

1.  Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

a - Kristalize olan çimento esaslı malzemeler:

 

Betonun içindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kristal üretirler. Bu kristaller betonun yapısına nüfuz ederek betondaki kapiler (kılcal) boşlukları tıkayarak su yalıtımı sağlar. Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve dayanıklı bir katman oluşturarak iki aşamalı koruma sağlarlar. Hem negatif (içten) hem de pozitif (dış) taraftan uygulanabilirler. Tek veya iki bileşenli tipleri mevcuttur.

 

b - Kristalize olmayan çimento esaslı malzemeler:

 

Beton, şap ve benzeri yüzeylere kuvvetle yapışırlar, yüksek çatlak köprüleme (bağlama) özelliğine sahiptirler. Sadece pozitif taraftan uygulanırlar. Negatif taraftan kullanıma uygun değillerdir. Rijit, yarı elastik ve tam elastik tipleri vardır.

 

 

2. Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

En az bir bileşeni BİTÜM içerir. Tek bileşenli ve iki bileşenli türleri vardır. Tek bileşenli olan ürünlerin kullanıma hazır türleri de bulunmaktadır. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. Bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri sadece suyun geldiği pozitif taraftan su yalıtımı için mala veya fırça yardımıyla sürülerek veya özel teçhizatlar ile püskürtülerek kullanılırlar. Temel ve perde duvarlarının yalıtımı, Toprak ile temas halindeki alanların yalıtımı, Toprak altında kalan yapıların yalıtımı ve Bitüm esaslı örtüler için astar kat olarak yapılan uygulamalar başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılmadan önce yüzeye astar uygulanması gereklidir.

 

3. Poliüretan esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanan türleri mevcuttur. Kürlerini tamamladıktan sonra süreli olarak elastik kalırlar. Bu tür malzemeler % 400’lere varan oranlarda elastiktir ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptirler. Binalarda dıştan temel yalıtımında, teras, bahçe ve otopark çatı yalıtımlarında vb. alanlarda kullanılabilirler. UV (ultra viyole) ışınlarına dayanıklı ve dayanıksız olan, tek veya çift bileşenli tipleri vardır. Poliüretan esaslı sürme malzemelerin kullanılmadan önce yüzeye astar sürülmesi gereklidir. Uygulama öncesi kullanılacak olan astar, poliüretan esaslı sürme su yalıtım malzemesinin özel bir inceltici ile karıştırılması ile elde edilir.

 

4. Akrilik esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

Akrilik esaslı bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (dağılım) esaslı bir karışıma sahiptir. Beton yüzeye rulo . 5 veya fırça ile sürülerek veya özel ekipmanlarla püskürtülerek uygulanır. Bu tür malzemeler yüzeye tatbik edilmeden önce astar katmanı uygulanmalıdır. Astar, akrilik esaslı sürme malzemelerin su ile seyreltilmesi ile elde edilir. Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat, gerektiğinde de taşıyıcı takviyesiyle uygulama yapılır. UV ışınlarına dayanıklı olan ve olmayan tipleri vardır. Islak hacim, teras vb. yerlerde kullanılabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde taşıyıcı takviyesiyle uygulanması önerilir. Akrilik malzemeler kürünü tamamladıktan sonra daima elastik kalır.

 

* Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri

 

Bitümlü örtüler bir taşıyıcının alt ve üst yüzeyinin fabrika ortamında homojen olarak bitüm ile kaplanmasından oluşurlar. Bitümlü örtülerde taşıyıcılar; yarı- katı veya sıvı halde bulunan bitümün standart kalınlıklarda uygulanabilmesini sağlamak, su yalıtım örtülerine çekme dayanımı, esneklik vb. fiziksel özellikler kazandırmak amacıyla kullanılır. Bitümlü örtülerde taşıyıcı katman olarak cam tülü, cam dokuma veya polyester keçe kullanılabilir. Aşağıda bitümlü örtülerde kullanılan taşıyıcıların temel özellikleri bulunmaktadır:

 

Bitümlü örtüler kullanılan bitümün özelliklerine göre okside bitümlü örtüler ve polimer bitümlü örtüler olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

 

 

* Okside Bitümlü Örtüler

 

Okside bitümlü örtüler kat başına m²’ye 2,00kg. sıcak asfalt ile yapıştırılırlar. Binaların çatı ve temellerinde en az üç katlı uygulanan okside bitümlü örtülerin ülkemizdeki kullanımları oldukça azdır.

 

* Polimer Bitümlü Örtüler

Taşıyıcının polimer bitüm ile belli kalınlıklarda kaplanması ile elde edilen ve belli fiziksel ve kimyasal özellikleri olan su geçirimsiz örtülerdir. Fabrika ortamında 1m eninde 10m boyunda rulolar halinde 2, 3 ve 4 mm kalınlıklarda üretilirler. Polimer bitümlü örtüler binaların çatı ve temellerinde en az iki kat olmak üzere şalümö alevi kullanılarak uygulanırlar.

 

 1. Plastomerik (APP katkılı) Polimer Bitümlü Örtüler

 2. Elastomerik (SBS katkılı) Polimer Bitümlü Örtüler

 

 

* Plastik ve/veya Kauçuk Esaslı Sentetik Su Yalıtım Örtüleri

 

Kauçuk veya plastik hammaddelerinden, ilgili standartlarda öngörülen fiziksel ve kimyasal özelliklerde, taşıyıcılı ve taşıyıcısız olarak imal edilirler. Kalınlıkları 1.2 – 2 mm arasında değişen Sentetik örtülerin genelde bir yüzü ultravioleye karşı dayanıklı hale getirilmektedir. Sıcak hava kaynağı veya mekanik tespit yöntemleriyle tek kat uygulanan su geçirimsiz örtülerdir. Genel olarak kullanım alanları; Temeller, Çatılar, Su depoları, Göletler, Yüzme havuzları, Tüneller, Çöp depolama sahaları, Su arıtma tesisleri vb. olarak sıralanabilir.

 

 1. PVC (Poly-Vinyl-Chloride),

 2. TPO (Thermoplastic Poly-Olefin),

 3. EPDM (Ethylene-Polypropylene-Di-Monomer),

 4. PE (Poly-Ethylene, PE, HDPE, LLDPE) vb. değişik hammaddelerden üretilirler. Değişik renklerde ve yüzey biçimlerinde üretim yapılabilmektedir.

 

* Çatı ve Cephe Kaplamaları Altında Kullanılan Su Yalıtım Malzemeleri

Sürekli olmayan çatı ve cephe kaplamaları altında su yalıtımı amacıyla kullanılan bu ürünler, esasına göre bitüm esaslı kiremit altı örtüleri ve plastik/kauçuk esaslı (nefes alan) su yalıtım örtüleri olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Bu ürünler temel, teras, havuz vb. detaylarda kullanılmaz, sadece çatı veya cephe kaplamalarının altında su yalıtımı amacıyla uygulanır.

 

1. Kiremit altı örtüleri: Kiremit gibi süreksiz çatı kaplamaları ile inşa edilen eğimli çatılarda sağnak yağmur, fırtına, ve kar birikmesi durumlarında meydana gelen su sızıntılarının yapıya sirayet etmemesi amacıyla kullanılan kiremit altı örtüleri, okside veya polimer bitümden üretilir. Bitüm esaslı kiremit altı örtülerinin karton veya cam tülü taşıyıcılı türleri bulunmaktadır. Geniş başlı çiviler ile tespit edilen bu ürünler genel olarak 1mm veya 1,5mm kalınlıklarında üretilirler. Bitüm esaslı su yalıtım örtülerinin su buharı geçişine karşı dirençleri yüksektir.

 

2. Plastik/Kauçuk Esaslı Nefes Alan Sentetik Su Yalıtım örtüleri: Kiremit gibi süreksiz çatı kaplamaları ve yalı baskısı formundaki cephe kaplamaları ile gerçekleştirilen cephe ve eğimli çatılarda iklim koşullarının etkileri dolayısıyla meydana gelen su sızıntılarının yapıya sirayet etmemesi amacıyla kullanılır. Nefes alan su yalıtım örtüleri, sonsuz uzunluktaki sentetik (HDPE Polietilen) esaslı liflerin ısıl olarak bağlanmasıyla elde edilirler. Mekanik olarak (çivi ile) uygulama yüzeyine tespit edilirler. Nefes alan su yalıtım örtülerinin en önemli özelliği yapıdan dışarıya doğru olan su buharı geçişini engellemeden su geçirimsiz bir katman oluşturmalarıdır. Sadece eğimli çatılarda ve cephelerde kaplama altında kullanılırlar

 

SU YALITIMI

BANYO-WC-MUTFAK GİBİ ISLAK HACİMLERDE

 

YALITIM ÇEŞİTLERİ

 

Yüzeysel Su Yalıtım Uygulamaları

 

* Sürme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

 

1.  Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

a - Kristalize olan çimento esaslı malzemeler:

 

Betonun içindeki kimyasallar ile reaksiyona girerek kristal üretirler. Bu kristaller betonun yapısına nüfuz ederek betondaki kapiler (kılcal) boşlukları tıkayarak su yalıtımı sağlar. Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve dayanıklı bir katman oluşturarak iki aşamalı koruma sağlarlar. Hem negatif (içten) hem de pozitif (dış) taraftan uygulanabilirler. Tek veya iki bileşenli tipleri mevcuttur.

 

b - Kristalize olmayan çimento esaslı malzemeler:

 

Beton, şap ve benzeri yüzeylere kuvvetle yapışırlar, yüksek çatlak köprüleme (bağlama) özelliğine sahiptirler. Sadece pozitif taraftan uygulanırlar. Negatif taraftan kullanıma uygun değillerdir. Rijit, yarı elastik ve tam elastik tipleri vardır.

 

2. Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

En az bir bileşeni BİTÜM içerir. Tek bileşenli ve iki bileşenli türleri vardır. Tek bileşenli olan ürünlerin kullanıma hazır türleri de bulunmaktadır. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. Bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri sadece suyun geldiği pozitif taraftan su yalıtımı için mala veya fırça yardımıyla sürülerek veya özel teçhizatlar ile püskürtülerek kullanılırlar. Temel ve perde duvarlarının yalıtımı, Toprak ile temas halindeki alanların yalıtımı, Toprak altında kalan yapıların yalıtımı ve Bitüm esaslı örtüler için astar kat olarak yapılan uygulamalar başlıca kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılmadan önce yüzeye astar uygulanması gereklidir.

 

3. Poliüretan esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanan türleri mevcuttur. Kürlerini tamamladıktan sonra süreli olarak elastik kalırlar. Bu tür malzemeler % 400’lere varan oranlarda elastiktir ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptirler. Binalarda dıştan temel yalıtımında, teras, bahçe ve otopark çatı yalıtımlarında vb. alanlarda kullanılabilirler. UV (ultra viyole) ışınlarına dayanıklı ve dayanıksız olan, tek veya çift bileşenli tipleri vardır. Poliüretan esaslı sürme malzemelerin kullanılmadan önce yüzeye astar sürülmesi gereklidir. Uygulama öncesi kullanılacak olan astar, poliüretan esaslı sürme su yalıtım malzemesinin özel bir inceltici ile karıştırılması ile elde edilir.

 

4. Akrilik esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

Akrilik esaslı bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (dağılım) esaslı bir karışıma sahiptir. Beton yüzeye rulo . 5 veya fırça ile sürülerek veya özel ekipmanlarla püskürtülerek uygulanır. Bu tür malzemeler yüzeye tatbik edilmeden önce astar katmanı uygulanmalıdır. Astar, akrilik esaslı sürme malzemelerin su ile seyreltilmesi ile elde edilir. Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat, gerektiğinde de taşıyıcı takviyesiyle uygulama yapılır. UV ışınlarına dayanıklı olan ve olmayan tipleri vardır. Islak hacim, teras vb. yerlerde kullanılabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde taşıyıcı takviyesiyle uygulanması önerilir. Akrilik malzemeler kürünü tamamladıktan sonra daima elastik kalır.

 

DİLATASYON YALITIMI

Betonarme yapılar uygun oranlarda çimento, kum, agrega ve sudan oluşan karışımın kalıp içerisine dökülmesi ile inşa edilirler. Yatay ve düşey betonarme elemanlar ayrı kalıplarda dökülür. Dolayısıyla farklı zamanlarda dökülen yatay ve düşey yapı elemanları arasında boşluklar meydana gelir. Bu boşluklara “yapısal derz” denir. 

 

Yapısal derzlerin yanı sıra; betonarme kütlenin genleşmesi sonucu beton bütünlüğünün bozulmamasını sağlayacak şekilde yatay elemanlar ayrı ayrı dökülürler. İki yatay eleman arasında kalan boşluklara ise “genleşme derzi” denir.

 

Derzler yapılara suyun girebileceği bir diğer hassas bölgedir. Bu hassas bölgelerden suyun yapıya girişini önlemek için derz malzemeleri kullanılır. Temel olarak bu malzemeler; betonun iç yüzeyine, bünyesine veya dış yüzeyine uygulanabilir ve suyun girişinin engellenmesi veya güçleştirilmesi prensibi ile kullanılırlar.

 

Dış yüzeye uygulanan malzemeler: Dış yüzeydeki suyun betondaki genleşme veya inşaat derzlerine girmesini engellerler. Betonun dış yüzeyine uygulananpolietilen veya hypalon su tutucu bantlardır. Suyu durdurma veya beton içerisinde gideceği yolu uzatma prensibi ile çalışırlar. Donatı yerleştirilmesinin dâhili su geçirimini etkilediği, direkt su basıncının betonda hasar oluşturduğu (aşınma gibi), yapının dışındaki zararlı suların engellenmek istediği durumlarda kullanılırlar.

 

Betonun bünyesine uygulanan malzemeler: Dış yüzeydeki suyun betondaki genleşme veya inşaat derzlerinden geçişini engellemek için kullanılırlar. Betonun bünyesine uygulanan su tutucu bantlar veya su ile genleşen mastik ve profil malzemelerdir. Suyu durdurma veya beton içerisinde gideceği yolu uzatma prensibi ile çalışırlar. Estetik nedenlerden dolayı dışarıdan müdahale edilemeyen durumlarda, aşınma gibi direkt su basıncının betona etkidiği hallerde vb. uygulanırlar. 

 

İç yüzeye uygulanan malzemeler: İç yüzeydeki suyun betondaki genleşme veya inşaat derzlerinden geçişini engellemek için kullanılırlar. Betonun iç yüzeyine uygulanan hypalon su tutucu bantlardır. Suyu durdurma prensibi ile çalışırlar. Mevcut yapılarla temas, su yapıları ve onarım işlerinde kullanılırlar. 

 

Dilatasyon Profilleri

 

DİLATASYON PROFİLİ UYGULAMALARI 

 

Betonarme ve çelik yapılarda, blokların genleşme, kısalma ve oturmalarından doğabilecek hasarları önlemek için bırakılan dilatasyon derzlerinde kullanılan dilatasyon profillerinin, detaya göre seçilmesi çok önemlidir.Profilin doğru seçilmemesi veya doğru uygulanmaması durumunda, yüzey kaplamasında çatlaklar veya kırılmalar oluşabilir.      

 

ZEMİN PROFİLLERİ 

 

Kaplama altı ve kaplama üstü olarak ikiye ayrılır. Doğru zemin profilinin seçimi için üzerinden geçecek yükün cinsinin (forklift, kamyon, taşıt veya yaya) göz önünde bulundurulması gerekir.Zemin profilleri ne kadar basın, sürtünme ve darbeye maruz kalacaksa profilin seçimi ve montajı o derece önem kazanır.  

zemin1 zemin2
zemin3

DUVAR-TAVAN PROFİLLERİ

Zemin profilleri gibi kaplama altı ve kaplama üstü olarak iki gruba ayrılır.Bu tip profiller zeminlerde    olduğu gibi yüksek zorlamalar altında değildir.Bu tip profillerde özellikle duvar kaplama türüne göre (alçıpan, brüt beton, mermer veya seramik gibi) profil ve uygulama seçimi çok önemlidir.

zemin4

 

ÇATI PROFİLLERİ

Çatı profillerinde her zaman su izolasyonu birinci plandadır.Mevcut yapıya ve yüzey yalıtımına olan bağlantılar büyük önem taşır.

zemin5

 

ZEMİN KAPLAMALARI

image

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI

 

Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside ve alkaliye direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. Çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her iki yüzünü çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve gerilme birikimlerini önler.

 

Genellikle iki bileşenli olan epoksiler, diğer termoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve takibeden bir iki hafta içinde olgunlaşarak nihai sertliğe ulaşır.Cam veya karbon elyafı ile epoksi kombinasyonu mükemmel mekanik dayanıklılığa sahiptir. Bu yüzden uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok kullanılır. Epoksi, inşaat alanında da yaygın kullanılan bir malzemedir. Onarım sırasına uygun çatlakların doldurulmasında, sonradan betonun içine eklenecek çelik donatıların yerleştirilmesinde kullanılır. Betonarme içine saplanan donatılar için çekme mukavemetleri oldukça yüksektir. Epoksi, aynı zamanda bir yüzey kaplama ürünüdür. Ayrıca, boya veya astar olarak da kullanılır.

image

KARO-SERAMİK KAPLAMA

 

Karo Seramik, seramik malzemeden çeşitli ebatlarda levhalar halinde üretilen, zemin ve duvar kaplama malzemesidir. 

Karo, “uzunluğu ve genişliği kalınlığından açıkça fazla olan düz yüzeyli parça” şeklinde tanımlanır. Karolar yüzey ölçümü 90 cm2’den az mozaiklerden kenarı 1 metre uzunluğundaki karolara kadar çeşitli ebatlarda üretilir. Karo kalınlıkları küçük duvar kaplama karoları için 5 mm’den, büyük karolar için 20-25 mm’e kadar değişir. 

ENJEKSİYON UYGULAMALARI

Beton yüzeylerindeki çatlakların ve derzlerin kapatılması ve su yalıtımı için geliştirilmiştir.Betondaki çatlak ve boşlukların, özellikle derzlerin sızdırmazlığında etkin bir rol oynamaktadır. 

 

UYGULAMA ALANLARI

 

• Temeller

• Garajlar gibi toprakaltı yapıları

• Tüneller ve yeraltı geçitleri

• Atık su, kanalizasyon sistemleri

• Depolar

• Su yolları ve barajlar

enjeksiyon